Zawiadomienie dotyczące środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu do Unii melaminy pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej: zmiana nazwy przedsiębiorstwa, któremu przyznana została minimalna cena importowa dla współpracujących przedsiębiorstw nieobjętych próbą