Meddelelse vedrørende de gældende antidumpingforanstaltninger over for importen til Unionen af melamin med oprindelse i Folkerepublikken Kina: ændring af navnet på en virksomhed, der er omfattet af minimumsimportprisen for samarbejdsvillige virksomheder, der ikke indgår i stikprøven