Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 180, 03 juli 2001