Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 180, 03 juli 2001