Euroopan unionin virallinen lehti, C 324, 19. joulukuuta 2008