Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1390 z dne 28. septembra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/914 o odobritvi spremembe specifikacije proizvoda za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša („Brie de Meaux“ (ZOP))