Rådets forordning (EØF) nr. 4180/87 af 21. december 1987 om åbning og forvaltning af et fællesskabstoldkontingent for spiseløg (bortset fra skalotteløg og hvidløg) med oprindelse i Egypten (1988)