Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 297, 29 listopad 2005