Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 297, 2005. gada 29. novembris