Úřední věstník Evropské unie, C 297, 29. listopad 2005