De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 171, 11. juli 1980