Sag T-219/10: Rettens dom af 15. november 2018 — World Duty Free Group mod Kommissionen (Statsstøtte — bestemmelser vedrørende selskabsskat, der giver virksomheder, som har skattemæssigt hjemsted i Spanien, mulighed for at afskrive goodwill, der følger af erhvervelser af kapitalandele i virksomheder, som har skattemæssigt hjemsted i udlandet — afgørelse, der erklærer en støtten uforenelig med det indre marked og kræver tilbagesøgning heraf — begrebet statsstøtte — selektivitet — referencesystem — undtagelse — forskelsbehandling — begrundelsen for forskelsbehandlingen — virksomheder, der er omfattet af foranstaltningen — berettiget forventning«)