De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 7, 10. januar 1977