Rectificatie van Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (Publicatieblad van de Europese Unie L 141 van 5 juni 2015)