Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 175, 30 juni 1983