Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 123, 08 maj 2008