Úřední věstník Evropské unie, L 123, 08. květen 2008