2010/815/EU: Kommissiones Beslut av den 15 december 2009 om statligt stöd C 21/05 (ex PL 45/04) som Polen planerar att genomföra till förmån för Poczta Polska som ersättning för samhällsomfattande tjänster inom postsektorn [delgivet med nr K(2009) 9962] Text av betydelse för EES