2010/815/UE: Decizia Comisiei din 15 decembrie 2009 privind ajutorul de stat C 21/05 (ex PL 45/04) pe care Polonia intenționează să îl aplice în favoarea Poczta Polska drept compensație pentru obligațiile de serviciu poștal universal [notificată cu numărul C(2009) 9962] Text cu relevanță pentru SEE