2010/815/ES: Komisijas Lēmums ( 2009. gada 15. decembris ) par valsts atbalstu C 21/05 (ex PL 45/04), kuru Polija plāno īstenot par labu Poczta Polska kā kompensāciju par vispārējo pasta pakalpojumu sniegšanas saistībām (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9962) Dokuments attiecas uz EEZ