2010/815/ES: 2009 m. gruodžio 15 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos C 21/05 (ex PL 45/04), kurią Lenkija ketina suteikti bendrovei Poczta Polska kaip kompensaciją už įsipareigojimų teikti universaliąsias pašto paslaugas vykdymą (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9962) Tekstas svarbus EEE