2010/815/ЕС: Решение на Комисията от 15 декември 2009 година относно държавна помощ C 21/05 (ex PL 45/04), която Полша планира да приведе в действие за Poczta Polszka като компенсация за задълженията за предоставяне на универсална пощенска услуга (нотифицирано под номер C(2009) 9962) Текст от значение за ЕИП