Mål F-3/06: Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 16 januari 2007 – Frankin m.fl. mot kommissionen (Tjänstemän – Skyldighet för administrationen att biträda tjänstemän – Avslag på begäran om biträde – Överföring av pensionsrättigheter som förvärvats i Belgien)