Дело F-3/06: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 16 януари 2007 г. — Frankin и други/Комисия (Длъжностни лица — Задължение на администрацията за оказване на съдействие — Отказ — Прехвърляне на пенсионни права, придобити в Белгия)