2014/144/EL: Nõukogu otsus, 11. märts 2014 , Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppega moodustatud ühises põllumajanduskomitees seoses Euroopa Ühenduse, Šveitsi Föderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise lisakokkuleppe lisa muutmisega