Mål C-409/03: Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av Bundesfinanzhof av den 15 juli 2003 i målet mellan SEPA Société d'Exportation des Produits Agricoles SA och Hauptzollamt Hamburg-Jonas