Asia C-409/03: Bundesfinanzhofin 15.7.2003 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa SEPA Société d'Exportation des Produits Agricoles S.A. vastaan Hauptzollamt Hamburg-Jonas