Nariadenie Komisie (ES) č. 1078/2007 z  19. septembra 2007 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca septembra 2007 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 533/2007 pre hydinové mäso