Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2019/2078 z 2. decembra 2019, ktorým sa vymenúva člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru navrhnutý Spolkovou republikou Nemecko