Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2019/2078 (2019. gada 2. decembris), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli, ko izvirzījusi Vācijas Federatīvā Republika