Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2019/2078 ze dne 2. prosince 2019 o jmenování jedné členky Evropského hospodářského a sociálního výboru, navržené Spolkovou republikou Německo