Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, R 077, 15 Μάρτιος 2013