Úřední věstník Evropské unie, R 077, 15. březen 2013