Decizia a Comisiei din 7 mai 2021 de modificare a Deciziei 2017/C 31/12 de instituire a grupului de experți al Comisiei „Platforma privind bunăstarea animalelor” (Text cu relevanță pentru SEE) 2021/C 185/04