Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta 2021/C 149 I/03