Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9564 – LSEG/Refinitiv Business) (Text av betydelse för EES) 2020/C 174/04