Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9564 – LSEG/Refinitiv Business) (Besedilo velja za EGP) 2020/C 174/04