Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9564 — LSEG/Refinitiv Business) (Text s významom pre EHP) 2020/C 174/04