Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9564 – LSEG / Refinitiv Business) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 174/04