Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9564 – LSEG / Refinitiv Business) (Tekstas svarbus EEE) 2020/C 174/04