Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.9564 — LSEG/Refinitiv Business) (EØS-relevant tekst) 2020/C 174/04