Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9564 — LSEG/Refinitiv Business) (Text s významem pro EHP) 2020/C 174/04