Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 258, 19 september 1988