Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 310, 2012. október 13