Euroopan unionin virallinen lehti, C 310, 13. lokakuuta 2012