Úřední věstník Evropské unie, C 310, 13. říjen 2012