Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 56, 01 mars 2000