Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 56, 01 maart 2000