Euroopan unionin virallinen lehti, C 70, 27. maaliskuuta 2007