Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, P 42, 10 maart 1964